Odbor zdravotnictví
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor zdravotnictví > Dotace > Rok 2016 > Program č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

Program č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

Zastupitelstvo LK schválilo na svém jednání dne 26.1.2016 vyhlášení a podmínky dotačního Programu č. 9.1 – Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2016.

Žádosti o dotace lze podávat od 1.3.2016 do 31.3.2016.

PODMÍNKY A VYHLÁŠENÍ PROGRAMU Č. 9.1 PODPORA OZDRAVNÝCH A REKONDIČNÍCH POBYTŮ PRO ZDRAVOTNĚ/TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

Žádost o dotaci

Vzorová smlouva - 9.1 pro rok 2016

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

Formulář - Popis projektu - program č. 9.1 pro rok 2016 (vzorový formulář)

Kontaktní osoba, konzultace: Bc. Kateřina Požická, odbor zdravotnictví, kancel. 1521
                                                               telefon 485 226 378, e-mail: katerina.pozicka@kraj-lbc.cz

 

Přiznané/nepřiznané dotace:

Schválené dotace v roce 2016 v programu č. 9.1

Zpracovávám...