Počasí Dnes °C
Odbor zdravotnictví

Archiv

Informace k aplikaci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, po přijetí a účinnosti nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. Ús 1/12 (__)

V současné době jsou poskytovatelům zdravotních služeb zasílána Usnesení o zastavení řízení, součástí odůvodnění je informace o možnosti vrácení správního poplatku.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle položky číslo 25 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se správní poplatek 1 000,- Kč váže až k vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, je krajský úřad povinen zaplacený správní poplatek vrátit.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích bude správní poplatek v plné výši účastníkovi řízení vrácen až na základě jeho písemné žádosti o vrácení správního poplatku doručené na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru zdravotnictví. Žádost musí obsahovat údaje o žadateli a číslo účtu, na který má být správní poplatek vrácen.

vloženo 21. 10. 2013 - KG

 

 

Povodně srpen 2010

Postup při skartaci a dekontaminaci zdravotnické dokumentace (__)

Zpracovávám...